Werkafspraken

Op deze website worden werkafspraken en ondersteunende materialen verzameld die zijn gemaakt tussen huisartsen en medisch specialisten van MST. Een werkafspraak is een lokale invulling van een richtlijn. Een richtlijn is een aanbeveling van handelen. Werkafspraken kunnen gaan over hoe de huisarts kan verwijzen voor behandeling en diagnostiek en/of hoe de taakverdeling gezien kan worden tussen huisarts en medisch specialist. Het kan logistiek zaken betreffen of medisch inhoudelijk handelen. Werkafspraken zijn geen protocollen, en gelden daarom niet als bindende afspraken. Het doel is ondersteuning te bieden in besluitvorming.

Ontwikkelen

Een aantal opgenomen onderwerpen zijn geen werkafspraken. Toch zijn ze hier geplaatst. Het betreffen procedures, instructies of ondersteunende materialen. Door ze hier op te nemen is het mogelijk ze eenvoudig terug te vinden. Door waar nodig geven van commentaar hierop, kunnen ze bijgesteld worden en uiteindelijk tot een werkafspraak ontwikkelen. De werkafspraken staan per vakgebied en alfabetisch gerubriceerd. Het is de bedoeling dat dit deel van de website zich in de komende tijd verder gaat vullen.

Interesse of een idee?

Wilt u meedoen met een werkgroep? Hebt u ideeën voor een werkafspraak? Of hebt u knelpunten gesignaleerd in het raakpunt tussen huisarts en specialist? Lijkt u zinvol iets hier te plaatsen waar een ander gebruik van kan maken? Laat het weten! We zijn benieuwd naar uw reacties en uw wensen ten aanzien van dit hoofdstuk. Stuur een mail naar de eerste tweede lijn coördinatoren. ( zie contact)

Voorbeelden uit andere regio’s

Zoekt u een voorbeeld voor een werkafspraak? Op de website www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl staan alle werkafspraken die gemaakt zijn in samenwerkingsverbanden tussen eerste en tweede lijn verzameld. Deze voorbeelden kunnen een goed uitgangspunt bieden voor afspraken die in deze regio gemaakt kunnen worden.