werkafspraken Wachtlijsten MST

Historie

Vanuit de wens samenwerking te willen stimuleren en hieraan te werken, is in 2011 de stap gezet door het MST en de huisartsenkring Twente te komen tot de benoeming van een medisch coördinator eerste tweede lijn. De coördinator heeft als opdracht het versterken van de onderlinge relaties met als doel de dienst en zorgverlening aan de patiënt te optimaliseren.