werkafspraken Wachtlijsten MST

Activiteiten

Waar houdt Tussen de Lijnen zich mee bezig? Over een aantal van de bezigheden kunt u hieronder meer informatie vinden:

Medicatieoverdracht tussen ziekenhuis, apotheek en huisarts;

Cursus voor huisartsen en medisch specialisten

Werkafspraken eerste tweede lijn;

Verantwoordelijkheidsverdeling bij poliklinische patiënten eerste tweede lijn;

Telefonische bereikbaarheid huisartsen en medisch specialisten;

Maandelijkse digitale nieuwsbrief

Transmurale samenwerking

Substitutie

Aanspreekpunt voor huisartsen en medisch specialisten

Visitatie van de vakgroepen