werkafspraken Wachtlijsten MST

Uitgangspunten

Samenwerken begint met elkaar kennen en vertrouwen. Om deze basis te leggen wordt gewerkt op de volgende terreinen.

1.

Communicatie: zowel elkaar ontmoeten, als de lijnen voor contact te verhelderen en laagdrempelig te maken.

2.

Medisch inhoudelijk: zowel op inhoud, als op logistiek gebied samenwerking stimuleren om zo de zorg voor de patiënt te optimaliseren.