werkafspraken Wachtlijsten MST

Organisatie

De medisch coördinator is gepositioneerd in een projectstructuur, voor 8 uur per week, los van de individuele belangen van de verschillende partijen om zo het belang van de patiënt centraal te kunnen stellen. Aansturing geschiedt door het bestuur van de huisartsenkring Twente en de raad van bestuur van het MST. Tevens heeft de medisch coördinator overleg met het medisch staf bestuur MST, en met de hagro-voorzitters van de huisartsenkring Twente. De medisch coördinator wordt ondersteund door het secretariaat medisch stafbestuur, de afdeling Public Relations MST en het secretariaat van de huisartsenkring Twente.

Klankbordcommissie

De medisch coördinator wordt ondersteund door de klankbordcommissie waar 2 huisartsen en 2 medisch specialisten zitting in hebben. De huidige commissie bestaat uit:

·

Rick Brouwer, klinisch chemicus

·

Nicolle Hekelaar, longarts

·

Henk Joosten, huisarts

·

Nicolette Vons, huisarts

Vim+ commissie

Twee huisartsen, samen met de al in het ziekenhuis functionerende MIP en Calamiteitencommissie vormen de commissie incidenten melden VIM+. Het doel is te werken aan goede samenwerking en patientveiligheid. Meldingen van (bijna)incidenten kunnen worden verstuurd naar de commissie via het VIM formulier op de homepagina. Zij bespreken de gemelde zaken, garanderen waar nodig vertrouwelijkheid. Ze sturen de coördinator aan tot het uitwerken van initiatieven n.a.v. de meldingen of ondernemen zelf actie.

De commissie bestaat uit:

·

Henk Broekman, huisarts

·

Bettine van Steenis. huisarts

·

MIP-,en Calamiteitencommissie MST