Eenmalige consultatie medisch specialist

Sinds april 2016 hebben huisartsen uit de pilotpraktijken de mogelijkheid de medisch specialistische kennis voor hun patiënten in te zetten zonder de patiënt te verwijzen.

Bijvoorbeeld als de huisarts bevestiging van zijn diagnose wil, een advies over de behandeling wenst, of de patiënt niet gerust kan stellen zonder deze expertise. Er wordt gewerkt met fysieke en digitale consultatie. De vakgroepen reumatologie, interne geneeskunde en neurologie doen mee met deze veelbelovende vorm van nieuwe zorg. Wilt u meer weten over deze pilot kunt u zich richten tot de projectleider.

Hier vindt u de handleiding voor de huisarts en de flowchart.

Hier vindt u de handleiding voor de medisch specialist.