30 augustus 2019

banner_nieuwsbrief_tdl

nieuwsbrief 30 augustus 2019

jaargang 8 nummer 8

 

Tussen de Lijnen Aktueel is de digitale nieuwsbrief voor medisch specialisten en huisartsen werkzaam in Medisch Spectrum Twente en haar adherentiegebied.

 

 

vink

Herhaalrecepten

Enkele jaren geleden was er een afspraak met de apotheken dat herhaalrecepten konden worden geregeld door een fax van de apotheek te ondertekenen en terug te faxen. In vergelijking met het huidige EVS is dit inmiddels een omslachtige en met name foutgevoelige methode, regel daarom alstublieft herhaalrecepten via EVS en indien mogelijk via de herhaalservice.

vink

Maakt u al gebruik van ECMS?

Meer dan 80 huisartsen hebben al één of meerdere patiënten via ZorgDomein verwezen naar een deelnemende specialist in het MST voor consultatie. U vindt een infographic van de projectresultaten over 2018 op de website van THOON. Vanaf 1 juli is het mogelijk om ook een ECMS aan te vragen voor Orthopedie, zowel voor e-consultatie als voor fysieke consultatie. In de handleiding vindt u suggesties voor patiënten die geschikt kunnen zijn voor ECMS bij Orthopedie (zie ook het nieuwsbericht hierover in deze nieuwsbrief).

Dit betekent dat ECMS vanaf 1 juli beschikbaar is voor Interne geneeskunde, Neurologie, Reumatologie, MDL, Cardiologie en Orthopedie.

Aanvullende informatie aanleveren bij ECMS: Denkt u bij ECMS goed aan de aan te leveren informatie zoals bijvoorbeeld het laboratorium onderzoek. Zie hiervoor de handleiding en de informatie in ZorgDomein.

Vragen? Neem dan contact op met de projectmanager van THOON (Monique Troost) of met de projectleider in MST (Anne Ligthart).

vink

Patiënten thuis overleden?

Het verzoek is om in het geval dat een patiënt thuis overlijdt, dit door te geven aan de behandelend specialist zodat dit op de juiste manier administratief wordt verwerkt. Dit voorkomt dat de familie onnodig een oproep krijgt als de betreffende patiënt niet op de poliafspraak is verschenen.

vink

Doorverwijzen

Na poliklinische verwijzing verwijst de medisch specialist de patiënt door indien:

·

er sprake is van een spoedeisend karakter.

·

het bijdraagt in zijn eigen diagnostiek/behandeling of

·

hij met de huisarts heeft overlegd dit te doen.

Een medisch specialist verwijst niet door indien:

·

er sprake is van andere ziekten, aandoeningen niet relevant voor de eigen ontvangen verwijzing.

·

hij niets kan vinden op zijn vakgebied.

In deze situatie verwijst hij de patiënt terug naar de huisarts. Hij is terughoudend in de communicatie naar de patiënt over verdere verwijzing door de huisarts, maar geeft dit indien van toepassing aan in de terugrapportage.

vink

ECMS en e-consult Orthopedie

Zoals bekend is er al een tijdje de mogelijkheid om een ECMS (als eenmalige fysieke beoordeling of als e-consult) aan te vragen voor Orthopedie. Zo’n eenmalig consult kun je aanvragen via zorgdomein. ECMS biedt voordelen voor zowel patiënt, huisarts als specialist! Voor de patiënt betekent het dat specialistische zorg laagdrempelig dichtbij huis wordt aangeboden en dat het eigen risico niet wordt aangesproken. Voor de huisarts heeft ECMS de voordelen van laagdrempelige verwijzing naar een medisch specialist, vakinhoudelijke verdieping, back-up van de medisch specialist ter ondersteuning van het te voeren beleid, en vergoeding via THOOZ. Voor medisch specialisten zijn belangrijke voordelen dat er selectie van verwijzing mogelijk is en dat het krappe ziekenhuisbudget niet wordt aangesproken.

Geschikte patiënten voor ECMS orthopedie zijn in principe alle patiënten met klachten van het bewegingsapparaat, waarbij niet direct een operatieve ingreep noodzakelijk is.

Enkele voorbeelden van geschikte patiënten zijn:

·

Patiënten met knieklachten op basis van milde gonartrose.

·

Kinderen met een bilaterale pes planovalgus, toeing in/out of varus/valgus beenas.

·

Kinderen met een pectus carinatum of excavatum.

·

Patiënten met voetklachten, zoals fasciitis plantaris, voorvoetsklachten en/of mortonse neuralgie.

·

Patiënten met rugklachten zonder radiculaire verschijnselen.

·

Oudere patiënten met klachten van de schouder.

Het is dus ook mogelijk om digitaal uw vraag in te sturen via een e-consult voor intercollegiaal overleg: Een e-consult is nuttig als u bijvoorbeeld een vraag heeft over de uitslag van een gemaakte röntgenfoto of het te voeren beleid bij een bepaalde casus. Meer informatie over zowel ECMS als het e-consult kunt u vinden op de website Tussen de Lijnen.

vink

Perioperatief antistolling regelen

Het beleid voor antistolling hoort door de operateur afgesproken te worden. Deze mag dit niet aan de huisarts overlaten. Antistolling is een onderdeel van van het preoperatief spreekuurformulier als iemand onder anesthesie wordt geholpen.

vink

Instructievideo knie-injecties voor huisartsen

Orthopedisch chirurg Jorm Nellensteijn heeft een een instructievideo gemaakt voor huisartsen over knie-injecties. Bekijk deze instructiefilm!

vink

Second opinion regelen

De werkafspraak is dat een second opinion wordt geregeld door de specialist bij wie de patiënt onder behandeling is. Als de patiënt geen traject meer heeft bij de specialist dan regelt de huisarts de second opinion. Bij twijfel of problemen hiermee dan overlegt de huisarts met de specialist hoe dit goed te regelen.

vink

Verzoeken aan huisartsen voor aanvullende onderzoeken vanuit de tweede lijn

In brieven van specialisten staan regelmatig verzoeken voor de huisarts. Maar er staat niet bij of zij de patiënt hierover geïnstrueerd hebben. De huisartsen hebben geen goed follow-up systeem om in te plannen wanneer welk onderzoek bij een patiënt gedaan moet worden. Om dit goed te laten verlopen moet de specialist de patiënt instrueren wanneer dat onderzoek moet gebeuren, de patiënt blijft zelf verantwoordelijk om tijdig bij de huisarts aan de bel te trekken wanneer die controle gedaan moet worden. Idealiter krijgt de patiënt deze adviezen op papier mee, bijvoorbeeld door een kopie te krijgen van de brief die naar de huisarts wordt verzonden.

vink

Nascholing Hands on Orthopedie 19 september

Op 19 september is de nascholing Hands on Orthopedie in MST. Op deze avond wordt u bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in orthopedische behandelingen, kunt u meepraten over de toepassingen van ECMS, kunt u uw injectie technieken opfrissen en -niet onbelangrijk- kennis maken met de jonge garde orthopeden. Dit alles in kleine groepen met veel mogelijkheid tot interactie! Meer informatie over het programma en de mogelijkheid om aan te melden vindt u op de site van de WDH.

dummy

vink

Agenda

Datum 2019

Onderwerp

Tijd/Locatie

19 september

Informatieavond Longfibrose, voor patiënten en hun naasten.

Auditorium MST,
18.30 - 21.00 uur

19 september

Nascholing Hands on Orthopedie

Poli Orthopedie MST,
17.30 - 20.45 uur

26 september

Symposium Ketenzorg voor kwetsbare zwangeren in Twente, waar zit de kracht? Door: POP poli’s MST en ZGT i.s.m. VSV Twente, accreditatie aangevraagd

ZGT Almelo,
16.00 - 21.30 uur

12 december

Voordracht P. van Dessel onderwerp: “Cardiologie en antistolling” tot 18.15 uur, aansluitend eindejaarsborrel voor huisartsen, apothekers en medisch specialisten van MST

MST Enschede,
17.30 uur

Voor meer agenda info kijk hier

Doorlopend: kijken in de keuken...

Om de samenwerking tussen eerste en tweede lijn te verbeteren en het verzorgen van onderwijs goed te laten aansluiten bij de leerwensen van huisartsen nodigen Reumacentrum Twente, Orthopedie en de kinderartsen van MST in samenwerking met de WDH, je uit een dagje samen op te trekken. De ingrediënten van dit leuke programma!

Communicatie bij donatie