31 oktober 2019

banner_nieuwsbrief_tdl

nieuwsbrief 31 oktober 2019

jaargang 8 nummer 10

 

Tussen de Lijnen Aktueel is de digitale nieuwsbrief voor medisch specialisten en huisartsen werkzaam in Medisch Spectrum Twente en haar adherentiegebied.

 

 

vink

Intercollegiaal overleg

Heel vaak wordt naar de normale praktijknummers gebeld voor intercollegiaal contact. En juist steeds minder naar het aangegeven intercollegiale nummer. Dit is jammer, want het kost veel extra tijd voor de specialist en het telefoontje komt niet altijd direct bij de goede dokter (als die net visite rijdt of er om een andere reden niet is). Daarom namens meerdere huisartsen hierbij nog eens het verzoek om de nummers voor intercollegiale bereikbaarheid te gebruiken zoals aangegeven in de TussendeLijnenTelefoonApp.

vink

Najaarsborrel en voordracht antistolling cardiologie op 12 december in Saxion

Op 12 december is er om 17.15 uur in de collegezaal van Saxion een voordracht van Pascal van Dessel over antistolling in de cardiologie. Een praktisch onderwerp waar alle artsen mee te maken hebben. Aansluitend is de gezamenlijke borrel voor de eerste en tweede lijn! Wij vragen iedereen (huisartsen en specialisten) om hierbij aanwezig te zijn. De locatie: Saxion, Lokaal F1.10 (1e etage), M.H. Tromplaan 28, 7513AB Enschede.

vink

Polikliniek Interne Geneeskunde - Ouderengeneeskunde

De polikliniek Geriatrie van MST in Enschede is sinds januari 2019 ondergebracht bij de Interne Geneeskunde-Ouderengeneeskunde. Onderdeel hiervan is de geheugenpoli. Bij de geheugenpoli werken we samen met Neurologie en Medische Psychologie. Patiënten boven 70 jaar worden gezien door de internist-ouderengeneeskunde en patiënten onder 70 jaar door de neuroloog. Sinds mei 2019 is er geen wachtlijst meer en kunnen patiënten binnen drie weken gezien worden.

Naast de geheugenpoli is er een valpoli en een algemene poli. Typische problemen waarvoor patiënten verwezen kunnen worden zijn: multimorbiditeit, vallen, geheugenklachten, polyfarmacie en onbegrepen achteruitgang (zowel mentaal als fysiek). Vanaf 1 januari 2020 kunnen patiënten voor Ouderengeneeskunde ook gezien worden in de Poliklinieken MST Oldenzaal.

vink

Antistolling in de keten

De inspectie eist dat er in de keten een goede afstemming is over patiënten die antistolling gebruiken. Antistolling is high risk medicatie.

In MST zijn de volgende specialisten beschikbaar voor specifieke vragen over antistolling: Michiel Eijsvogel (als eerste bellen) of Emanuel Citgez (longartsen), Wytze Vermeijden of dienstdoende intensivist (intensivisten), Martin Stoel (als eerste bellen) of dienstdoende interventiecardioloog (cardiologen), Tjeerd Snijders, Gert Kant (internisten).

Met vragen over medicatie kan Joost Masselink of de dienstdoende ziekenhuisapotheker gebeld worden en met vragen over monitoring van de antistolling Jennita Slomp of de dienstdoende klinisch chemicus Hematologie (088) 463 34 30.

Wij vragen huisartsen om voorkomende belangrijke complicaties met antistolling door te geven, zodat we meer zicht hebben op deze complicaties in de eerste lijn. Het is de bedoeling dat er in ieder geval jaarlijks een regiobrede complicatiebespreking (dus voor eerste en tweede lijn) komt over ernstige bloedingen door/bij gebruik van antistolling en veneuze tromboembolieën. Doel is om deze patiënten nog beter te begeleiden.

vink

Meld u nog snel aan voor “juiste zorg op de juiste plek”

Het Palliatief Advies Team (PAT) in MST bestaat 5 jaar. Een mooie gelegenheid om een symposium te organiseren. Dit symposium vindt plaats op 13 november in het Auditorium van MST en het thema luidt “Juiste zorg op de juiste plek”. Deze nascholing voor huisartsen is ook heel interessant voor medisch specialisten, arts-assistenten en verpleegkundig specialisten. Een belangrijk thema in de strategische agenda van MST is passende, zinnige zorg. Daar draagt dit symposium actief aan bij. Bovendien is het een goede gelegenheid om als huisartsen en medisch specialisten de verbinding te vinden. De inloop met eten en drinken begint om 17.00 uur, waarna het programma om 17.30 uur wordt geopend.

Accreditatie is aangevraagd voor de huisartsen, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten.
Aanmelden als huisarts? Dat doet u bij de WDH Twente, meer informatie en de aanmeldknop vindt u in de WDH Agenda!

MST medewerkers melden zich aan via het Leerplein, onder “Symposium Palliatieve zorg”.

vink

Wijziging observatiebedden in gebied ZorgSchakel Enschede

Na een veelbelovende start van de pilot observatiebedden in het gebied van ZorgSchakel Enschede is er nu toch een kink in de kabel gekomen. Vol goede moed is men in mei 2019 gestart in de verwachting - maar zonder de definitieve toezegging - dat de verre verzekeraars Menzis zouden volgen in de financiering. Die toezegging is echter niet gekomen. Dit heeft geleid tot het besluit van de projectgroep dat alleen patiënten die bij Menzis verzekerd zijn kunnen worden opgenomen op de observatiebedden. De betrokken VVT instellingen hebben de andere verzekeraars aangegeven dat hun verzekerden geen gebruik kunnen maken van de observatiebedden. Zij zullen ons nu een second best advies geven. (ELV, WLZ, etc.). Mochten verzekeraars hun beleid wijzigen dan zal dit weer veranderen en zal ik dat jullie laten weten. Het betreft de volgende verzekeraars: VGZ, Zilveren Kruis, DSW, CZ, VRZ en Caresq.
Jeanette Silvius, bestuurder LHV Huisartsenkring Twente, bestuurder THOON, lid projectgroep observatiebedden.

vink

Traumaoverleg Euregio op 11 december

Het Traumaoverleg Euregio wordt vier keer per jaar georganiseerd voor de ketenpartners in het traumanetwerk van Acute Zorg Euregio, de volgende gelegenheid is op 11 december. Alle betrokken zorgprofessionals worden hiervoor uitgenodigd. Het doel is om inzicht te geven in de geleverde traumazorg. Wanneer inzicht wordt verkregen in de geleverde zorg, draagt dit bij aan de totale kwaliteit van de patiëntenzorg. Voor het programma en de mogelijkheid om aan te melden gaat u naar de website van Acute Zorg Euregio. Meld u alstublieft aan, dan kunnen wij daar bij de catering rekening mee houden. Ook bespaart het veel tijd bij de registratie. Alvast bedankt!

vink

Diagnostisch Centrum Twente: vlot onderzocht met eigen ingang en parkeerplaats

Bij het Diagnostisch Centrum Twente (DCT) kunnen patiënten vlot terecht voor een echografie, DEXA onderzoek of een röntgenonderzoek. Er is een eigen parkeergelegenheid pal voor de deur dus een zo kort mogelijke afstand tussen parkeren en onderzoek. Patiënten melden zich direct bij de balie van DCT en niet via de centrale balie aan het Koningsplein. Alle onderzoeken vinden op één locatie plaats en er zijn korte wachttijden. Voor Röntgenonderzoek loop je binnen zonder afspraak, van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Voor DEXA onderzoek of een echografie is wel een afspraak nodig. Die vindt dan binnen een week plaats en de uitslag volgt uiterlijk 2 dagen later. Voor het maken van een afspraak kunnen verwijzers op werkdagen bellen tussen 8.00 en 17.00 uur: (053) 487 32 00.

Patiënten melden zich nog wel eens ten onrechte bij de hoofdingang van MST, maar de locatie van het Diagnostisch Centrum Twente is Haaksbergerstraat 55, 7513 ER in Enschede. Zegt het voort!

dummy

vink

Agenda

Datum 2019

Onderwerp

Tijd/Locatie

13 november

Symposium Palliatieve Zorg:
“Juiste zorg op de juiste plek”, voor huisartsen en medewerkers MST

Auditorium MST,
17.00 - 20.00 uur

18 en 19 november

MST Gala Orkest met medewerking van Petra Berger en Lee Towers.

Wilminktheater Enschede

11 december

Traumaoverleg Acute Zorg Euregio

Acute Zorg Euregio

12 december

Voordracht P. van Dessel onderwerp: “Cardiologie en antistolling” tot 18.15 uur, aansluitend eindejaarsborrel voor huisartsen, apothekers en medisch specialisten van MST

Saxion, M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede. Lokaal F1.10 (1e etage)

Inloop 17.15 / aanvang 17.30 uur

Voor meer agenda info kijk hier

Doorlopend: kijken in de keuken...

Om de samenwerking tussen eerste en tweede lijn te verbeteren en het verzorgen van onderwijs goed te laten aansluiten bij de leerwensen van huisartsen nodigen Reumacentrum Twente, Orthopedie en de kinderartsen van MST in samenwerking met de WDH, je uit een dagje samen op te trekken. De ingrediënten van dit leuke programma!

Communicatie bij donatie