31 maart 2019

banner_nieuwsbrief_tdl

nieuwsbrief 31 maart 2019

jaargang 8 nummer 3

 

Tussen de Lijnen Aktueel is de digitale nieuwsbrief voor medisch specialisten en huisartsen werkzaam in Medisch Spectrum Twente en haar adherentiegebied.

 

 

vink

Diagnostisch Centrum Twente: een evaluatie

De juiste zorg op de juiste plek: het belang daarvan wordt steeds meer benadrukt door zorgverleners, verzekeraars en politiek. Om hierbij aan te sluiten is vorig jaar het Diagnostisch Centrum Twente (DCT) geopend in de oude huisartsenpost aan de Haaksbergerstraat 55 in Enschede. Om de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau te tillen is geïnvesteerd in een goede bereikbaarheid van het DCT, en ook in de snelheid van verslaglegging. In het kader van haar bacheloropdracht aan de Universiteit Twente onderzoekt Isabelle Hey in hoeverre de ervaringen vanuit de huisartsen aansluiten bij de doelstellingen, en waar nog ruimte voor verbetering ligt om de diagnostiek maximaal faciliterend te maken. Door middel van dit onderzoek willen we inzicht krijgen in uw ervaringen, kritiek en mogelijke verbeteringen, zodat we hier actie op kunnen ondernemen en deze acties kunnen monitoren. Om dit onderzoek mogelijk te maken zal Isabelle tien huisartsen in de regio Enschede benaderen voor een interview met deels open en deels gesloten vragen. Als u hier belangstelling voor heeft, kunt u uiteraard ook zelf contact opnemen met Isabelle: i.f.hey@student.utwente.nl. Het interview duurt maximaal een half uur. We hopen dat u hiervoor tijd vrij kunt maken in uw agenda zodat we met de uitkomsten samen de eerstelijnszorg en -diagnostiek naar een hoger plan kunnen tillen. Alvast veel dank voor uw medewerking!
Namens de onderzoeksgroep: Isabelle Hey (student UT), Michelle Kip (postdoc UT), Jurrit Hof (radioloog MRON, MST) & Anique Bellos-Grob (researcher/ teacher UT).

vink

Meesturen uitslagen longfunctieonderzoek

Bij patiënten die verwezen worden naar de polikliniek Longgeneeskunde heeft soms al vooronderzoek plaatsgevonden in de huisartsenpraktijk. De longartsen hebben niet genoeg aan een vermelding van de longfunctiewaarden in de verwijzing. Het verzoek aan huisartsen is dan ook om de aanwezige uitslagen van longfunctieonderzoek/spirometrie als PDF mee te sturen met de verwijzing in ZorgDomein. Zo voorkomen wij onnodige dubbele diagnostiek.

vink

Leerpunten naar aanleiding van VIM meldingen

Is er vanuit de tweede lijn een aanvullende behandeling geïndiceerd die ook door de huisarts gedaan zou kunnen worden? (bijvoorbeeld het geven van een injectie van een bepaald middel) Neem dan als specialist eerst contact op met de huisarts of deze de handeling ook zou willen gaan verrichten (ipv van het geven van een opdracht hiervoor).

Patiënten met dementie worden na de diagnostische fase terug verwezen naar de eerste lijn, ook als ze cholinesteraseremmers gebruiken. Waarbij de neuroloog natuurlijk beschikbaar moet blijven voor overleg en moet zorgen voor een goede overdracht. Dit naar aanleiding van een vraag over het eventueel staken van een cholinesteraseremmer bij een patiënt die weer onder de zorg van de eerste lijn was geplaatst. In dit geval zou een telefonisch overleg van de huisarts met de eerder behandelende neuroloog of eventueel E-consult gericht aan de neuroloog een mogelijke oplossing kunnen zijn.

Bij een waarschijnlijk onjuiste conclusie van een diagnostisch onderzoek, neem dan alstublieft persoonlijk contact op met de (superviserende) specialist van het betreffende diagnostische onderzoek.

vink

Kwaliteitsvisitatie Medische Beeldvorming mei 2019

De vakgroep Radiologie wordt binnenkort gevisiteerd. Ga naar de korte vragenlijst voor de visitatie. Uw mening en feedback wordt zeer gewaardeerd. Hartelijk dank voor het invullen.

vink

Klinisch uur ‘Genetica is overal’

Alle medische vakgebieden zullen meer te maken krijgen met de genetische aspecten van ziekte en gezondheid. Kennis en testmogelijkheden op genetisch gebied nemen razend snel toe. Dat beïnvloedt de hele maatschappij. Artsen moeten op de hoogte zijn van de mogelijkheden, consequenties en ook valkuilen omtrent de toegepaste genetica. U bent van harte welkom bij de nascholing ‘Genetica is overal’ met Dr. Dominique Smeets, Klinische Genetica Nijmegen. De nascholing is op woensdag 15 mei 2019 in de Spectrumzaal in MST. De nascholing begint om 17.30 uur, vanaf 17.00 uur is de inloop met soep en broodjes. De nascholing is gratis voor leden van WDH Twente. Programma en aanmelding? Daarvoor gaat u naar de website van de WDH.

vink

Opleidings- en kwaliteitsvisitatie Orthopedie

Op 24 mei is er een opleidings- en kwaliteitsvisitatie van de Orthopedie. U zou de vakgroep erg helpen door de online vragenlijst in te vullen. Hartelijk bedankt voor het invullen!

vink

Verdenking prostaatcarcinoom

Het zorgpad ‘verdenking prostaatcarcinoom’ is veranderd. De MRI van de prostaat heeft de laatste jaren een belangrijke rol gekregen binnen de diagnostiek bij prostaatkanker. Aanvankelijk werd de MRI met name ingezet voor stadiering. Echter de MRI prostaat blijkt ook veilig gebruikt te kunnen worden als detectie instrument. De belangrijkste wijziging in het zorgpad is dat de MRI nu voorafgaand aan prostaatbiopten wordt gedaan.

Voor de patiënt betekent dit dat hij tijdens een eerste bezoek een intakegesprek krijgt en een uroflowmetrie, vragenlijsten worden vooraf ingevuld (IPSS en IIEF) en er wordt een echo prostaat gedaan. Afhankelijk van een risico inschatting (middels de prostaatwijzer) wordt hierna het PSA vervolgd dan wel een MRI prostaat gemaakt. Bij een verdachte afwijking op de MRI worden prostaatbiopten afgenomen, hierbij kunnen prostaatbiopten op de afwijking worden gericht. Deze verandering in volgorde heeft als winst dat bij ongeveer 50% van de mannen geen biopten hoeven worden afgenomen.

vink

2e Hart&Vaatcafé Twente

Hoe beter je als patiënt en familie of naasten om kunt gaan met een hartaandoening, hoe groter de kwaliteit van leven. Maar hoe doe je dat, wat zijn (on)mogelijkheden? Heeft u patiënten in uw praktijk voor wie dit interessant is, wijs hen dan vooral op deze bijeenkomst met als thema “Hartfalen en dan?”. Aanmelden kan via de website van MST. Hier staat ook het hele programma vermeld. Datum en tijd: dinsdag 16 april 2019 van 18.30 - 21.00 uur Locatie: ZGT, locatie Hengelo, Albert Schweitzerzaal.

vink

Symposium “Neuronale netwerken: de toekomst in hoofdzaken”

Met genoegen nodigen wij u als samenwerkingspartners van MST uit voor het symposium “Neuronale netwerken: de toekomst in hoofdzaken” op 12 april 2019. Dit symposium wordt gehouden ter gelegenheid van 65 jaar neurochirurgie in Twente en de recente oprichting van het Neurocentrum MST. In 65 jaar tijd zijn er vele technologische ontwikkelingen geweest in de behandeling van hersenziekten en zenuwaandoeningen. Tijdens het symposium praten we u graag bij over de nieuwste behandelmethoden zoals chirurgie bij hersentumoren, wervelkolomchirurgie, neuromodulatie en intra-arteriële trombectomie. Ook is er tijdens het symposium aandacht aan nieuwe manieren om onze patiëntenzorg te organiseren. Organisatie rondom ziektebeelden, waarbij niet langer het specialisme maar de aandoening van de patiënt de leidraad is. Het Neurocentrum MST is opgericht met als droom om betere patiëntenzorg te kunnen leveren, door over de grenzen van het eigen specialisme heen te kijken en de zorg echt gezamenlijk vorm te geven. Waarbij we staan voor de uitkomsten van onze zorg en het continu verbeteren daarvan. Na afloop van het inhoudelijke programma is er een netwerkborrel, waar we graag met u van gedachten wisselen over deze ontwikkelingen en horen waar in uw ogen onze zorg, service en samenwerking binnen de keten nog verder kan verbeteren.

dummy

vink

Agenda

Datum 2019

Onderwerp

Tijd/Locatie

2 april

Borstvoedingssymposium ‘De blauwdruk van de baby’

Auditorium MST,
17.30 - 22.15 uur

12 april

Neuronale netwerken: de toekomst in hoofdzaken

Auditorium MST,
09.00 - 16.30 uur

16 april

2e Hart&Vaatcafé Twente

ZGT, locatie Hengelo,
18.30 - 21.00 uur

15 mei

Nascholing ‘Genetica is overal’
dr. Dominique Smeets, klinische genetica Nijmegen

Spectrumzaal MST
17.30 uur
inloop 17.00 uur

20 juni

Aangeklede borrel voor huisartsen en medisch specialisten van MST

De Buren Boekelo,
17.30 uur

12 december

Eindejaarsborrel voor huisartsen en medisch specialisten van MST

17.30 uur

Voor meer agenda info kijk hier

Doorlopend: kijken in de keuken...

Om de samenwerking tussen eerste en tweede lijn te verbeteren en het verzorgen van onderwijs goed te laten aansluiten bij de leerwensen van huisartsen nodigen Reumacentrum Twente, Orthopedie en de kinderartsen van MST in samenwerking met de WDH, je uit een dagje samen op te trekken. De ingrediënten van dit leuke programma!

Communicatie bij donatie