Palliatief Advies Team Medisch Spectrum Twente

Staand v.l.n.r.:  Andrea Fuhrmann (geestelijk verzorger), Marloes Philippi (verpleegkundig specialist), drs. Ellen Hendriksen (radiotherapeut); dr. Machteld Wymenga (internist oncoloog), drs. Angelique Sijben (neuroloog), dr. Joost Klaase (oncologisch chirurg)

Zittend v.l.n.r.: Bianca Fisscher en Yvonne Derksen (beiden verpleegkundig consulente Palliatieve Zorg) 

Op deze foto ontbreken: dr. W. van Beurden (longarts), dr. R. Verheijen (anesthesist), dr. E. Wajon (cardioloog) drs. M. Bigirwamungu (MDL-arts), dr. J. Peer (radiotherapeut) en drs. P. Slinkman (huisarts)

Het PAT

Sinds mei 2013 is het Palliatief Advies Team (PAT) actief binnen ons ziekenhuis.

Dit team bestaat uit de verschillende specialisten met specifieke expertise op het gebied van palliatieve zorg binnen hun eigen vakgebied.

De samenstelling van het PAT is als volgt:

dr. M. Wymenga, internist / oncoloog

dr. W. van Beurden, longarts

dr. E. Wajon, cardioloog

dr. J. Klaase, chirurg / oncoloog

dr. R. Verheijen, anesthesioloog

drs. M. Bigirwamungu, MDL arts

drs. A. Sijben, neuroloog

dr. J. Peer, radiotherapeut / oncoloog

drs. E. Hendriksen, radiotherapeut / oncoloog

mw. A. Fuhrmann, geestelijk verzorger

mw. Y. Derksen, palliatief verpleegkundige

drs. P. Slinkman, huisarts

Voor welke vragen is het PAT ?

Het PAT kan bij alle palliatieve zorgvragen in consult gevaagd worden, zowel door artsen, arts-assistenten als verpleegkundigen. Iedere donderdag komt het PAT bij elkaar in een MDO. Daarin worden palliatieve patiënten met een gecompliceerde zorgvraag (en/of zorgvraag in de laatste levensfase) besproken.

De hoofdbehandelaar dient te allen tijde op de hoogte te zijn van het verzoek tot consultatie.

Het PAT is een adviesorgaan. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het beleid.

Op (bijna) elke verpleegafdeling zijn verpleegkundigen opgeleid tot “focusverpleegkundigen” met aandachtsgebied palliatieve zorg. Zij zijn zodanig toegerust dat ze de behoefte aan palliatieve zorg bij patiënten kunnen signaleren en waar nodig het PAT kunnen raadplegen na toestemming van de hoofdbehandelaar.

Hoe werkt het PAT?

Wanneer een consultaanvraag geplaatst wordt, zal de palliatieve zorg verpleegkundig consulent binnen 24 uur de zorgvrager consulteren. Zij wordt altijd gesuperviseerd door een medisch specialist uit het PAT. Afhankelijk van de vraagstelling zal ook een medisch specialist uit het PAT een bezoek brengen aan de patiënt en een voorlopig advies direct terugkoppelen aan de hoofdbehandelaar.

De huisarts en het PAT

Voorafgaand aan het palliatief MDO zal de huisarts van de te bespreken patiënt geraadpleegd en uitgenodigd worden. Structureel is tevens een huisarts (met specifieke expertise op het gebied van palliatieve zorg) als adviseur aanwezig bij het MDO.

Mogelijkheden tot transmurale consultatie worden momenteel onderzocht en voorbereid.

Het streven is om ook voor poliklinische patiënten adviesvragen in behandeling te kunnen nemen, waarbij het PAT een adviserende rol heeft ten behoeve van de hoofdbehandelaar / huisarts.

Zodra beleid is vastgesteld rondom transmurale consultatie, zal nadere berichtgeving volgen.

Het palliatief advies team is op alle werkdagen telefonisch te bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 06-11617714 of via emailadres palliatiefadviesteam@mst.nl