E-mail contact met vakgroepen

U kunt een algemene, niet spoedeisende vraag stellen aan de onderstaande vakgroepen.

Cardiologen: cardiologen@mst.nl

Geriatrie: geriatrie@mst.nl

Gynaecologie: polikliniek.gynaecologie@mst.nl

Fertiliteitskliniek: info@fertiliteitskliniektwente.nl

Kindergeneeskunde: Kindergeneeskunde@mst.nl

Longgeneeskunde: Longziekten@mst.nl

Medische psychologie: medischepsychologie@mst.nl

Medische microbiologie contactformulier

Medlon: Klinische chemie contactformulier

Neurchirurgie: neurochirurgie@mst.nl

Ortopedie: orthopedie@mst.nl